Koersvas 21

presented by Lorraine Steyn

Held at: Postnet Suite 328, Privaatsak X9910, Witrivier, Witrivier, Mpumalanga, South Africa

Starting on: Mon 08 March 2021, 06:00 PM 6 sessions recurring every week

Cost: 975.00

Family Workshop Hierdie werkswinkel vorm deel van 'n kursus wat ek aanbied vir die Afrikaanssprekende Christelike vrou.