Suzette Muller


Contact Suzette

Ek is ‘n afgetrede 7kleuter onderwyseres. Getroud met Dirk en ons het vier kinders en sewe kleinkinders. Ek is ‘n Immergroen Ouerskap Konsultant en ‘n Tall Trees fasiliteerder. Ek bied verskeie kursusse,werkswinkels en praaitjies aan by skole, kleuterskole, kerke en ander instansies. Ek glo dat alle mense in vrede saam kan leef as hulle mekaar verstaan en respekteer. I am a retired pre-primary teacher. Married to Dirk and we have four childen and six grandchildren. I am a Evergreen consultant and Tall trees fasilitator. I present courses, workshops and talks at homes, schools, pre-primary schools, churches and where the need may be. I do believe that all people can exist in harmony if they understant and respect each other.

Tall Trees Tienerwerkswinkels/Tall Trees Teenage workshops Tall Trees Huweliks werkswinkels/Tall Trees Marriage workshops Immergroen Ouerskap Kursus/Evergreen Parenting Course Immergroen Ouerskap Praatjies/ Evergreen Parenting talks Immergroen Kleuterkursus/ Evergreen Pre-primary course Skole met Karakter Onderwyser opleiding/Schools with Character Teachers Training KDD skolestelsel opleiding en stelsel implementering/ CDS schoolcomputer system First Steps ouer-Assistent opleiding/First Steps parent-assistant course