René Best


Contact René

Passionate about self development and personal growth. Specific interest in the field of Emotional Intelligence. Beroepskonsultant en Fasiliteerder wat 'n passie het vir mense en om hul volle potensiaal te help ontgin. Ag persoonlike groei en ontwikkeling as kardinale hoekstene vir gesonde verhoudinge en 'n gesonde gees.

Bilingual Afrikaans/English TT Teenager in schools, children/parent workshops TT Tiener TT Adult TT Volwassenes in korporatiewe omgewing, kerk leierskap/selgroep. TT Huwelikswerkswinkel TT Marriage workshop